Om Majken Johansen

Advokat siden 1988

Møderet for Højesteret

Certificeret voldgiftsdommer og mediatoradvokat

CVR-nr. 26711991

Advokatfirmaet, Advokat Majken Johansen, er i kontorfællessskab med advokatfællesskabet Citadel advokater

Tidligere erfaring

    • Bestyrelsen i Advokatsamfundets 1. kreds
    • Overtaksationskommissionen
    • Den Videnskabsetiske Komité for København
    • Har været udnævnt dommer (sorenskriver)
    • Undervist på Københavns Universitet, Advokatsamfundet og Forvaltningshøjskolen

Sprog
Dansk/Færøsk/Engelsk